Ochrana osobních údajů

Platné od: 30.7.2022

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana soukromí. Osobní údaje proto chráníme tak, aby nedocházelo k jejich neoprávněnému či nahodilému přístupu. Stejně tak je chráníme proti změně, ztrátě či jinému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji vážeme smluvní mlčenlivostí, a to nejen mlčenlivostí o údajích samotných ovšem i o způsobu jejich ochrany. Tento smluvní závazek trvá neomezeně – čili i po skončení zaměstnání či jiného smluvního vztahu.

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

V prvé řadě je třeba uvést, že vystupujeme ve dvojí roli, v roli správce (o této vás informujeme v tomto dokumentu) a v roli zpracovatele (tuto řeší samostatný dokument – Podmínky zpracování osobních údajů). V pozici zpracovatele poté zpracováváme i údaje, které uživatelé do aplikace zadávají, ale tyto údaje zpracováváme pro tyto uživatele (oddíly) a ne pro sebe. Naopak jako správci zpracováváme údaje pro sebe, tedy k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky, nebo zpřístupnit používání Levitio.

Správce osobních údajů:

Levitio solutions, s.r.o.
IČO: 09488154
Mendelova 1710/1
741 01 Nový Jičín
Česká republika

Email: info@levitio.com
Web: https://www.levitio.cz/ & https://www.levitio.com/

Informace o ochraně dat: https://www.levitio.cz/ochrana-soukromi.html

Upřesněme si některé pojmy

Budeme-li nadále v tomto dokumentu psát Levitio, máme tím na mysli aplikaci Levitio (dostupnou na adrese https://www.levitio.com/). Pokud budeme psát webové stránky, máme tím na mysli případy, kdy pouze navštívíte naše stránky uvedené výše, aniž byste využívali aplikaci. Budeme-li nadále v tomto dokumentu psát oddíl, máme tím na mysli také jeho případné družiny.

Čí údaje zpracováváme?

Jaké údaje zpracováváme?

Proč údaje zpracováváme a jakém základě?

V prvém případě zpracováváme údaje z důvodu, abychom mohli poskytnout Levitio našim uživatelům. Zde je tedy základem zpracování plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli ve chvíli, kdy se uživatel registroval. V případě Levitio zpracováváme údaje též na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování aplikace a k případné ochraně našich právních nároků.

Pokud jde o webové stránky, zde údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu s užíváním cookies, případně se zasíláním obchodních sdělení. V každém obchodním sdělení, které Vám zašleme, naleznete možnost pro odhlášení se a odmítnutí zasílání dalších obchodních sdělení.

Osobní údaje také zpracováváme z důvodu, protože to tak stanovují právní předpisy, zejména v oblasti účetnictví a daní.

Komu mohou být osobní údaje poskytnuty?

Více ke službám Google

Levitio využívá tyto služby Google:

Přihlášení pomocí Google účtu

Během přihlášení pomocí Google účtu Levitio získá a uloží si základní informace o uživateli: jméno, přijmení a email

Google Kalendář

Levitio synchronizuje akce vytvořené v appce do Google Kalendáře - jedná se o jednostrannou synchronizaci. Levitio nenačítá existující události ve vašem Google Kalendáři s vyjímkou těch, které tam Levitio v minulosti samo vytvořilo. Levitio si během propojení s Google účtem načte do své databáze seznam vašich kalendářů. Tento seznam pak zobrazí v nastavení.

Levitio si během propojení s Google účtem uloží do své databáze authorizační token, který následně využívá k automatické synchronizaci dat. Tento token není zprostředkovaný klientské části aplikace a zůstává bezpečně uložený na serveru.

V případě, že propojíte Levitio se službami Google, začne appka získávat data z vašeho Google účtu. Během propojení s Google účtem musíte odsouhlasit, zda Levitiu povolujete daný typ služeb (např. Kalendář, přihlášení přes Google, atd.). Správu dat získané z Google účtu zajišťuje Levitio solutions, s.r.o.

Zodpovědnost za zadání a zveřejnění osobních údajů třetích osob

Jste-li činovník střediska či oddílu, pak zodpovědnost za to, že osobní údaje mohou v Levitiu vidět pouze Ti, kteří k tomu mají zákonné právo, přebíráte vy. Toto se týká zejména nastavení či odebrání práv osobám, jež mají informace vidět či tohoto práva pozbyli (např. ukončili činnost, již nejsou rádci, apod.). Stejně tak zodpovídáte za to, že údaje zapsané v Levitiu jsou v souladu se zákonem, tzn. že máte souhlas dané osoby či zákonného zástupce o zadání údajů do Levitia.

Proč údaje zpracováváme?

Levitio je aplikace, která slouží ke správě činností celého střediska. a komunikace členů oddílu mezi sebou. K tomu, abychom dokázali poskytnout adekvátní a kvalitní služby, musíme mít informace o členech střediska, a to zejména jejich identifikaci (jméno, příjmení), zařazení v rámci střediska, kontakty, také kontakty na rodiče apod.

Osobní údaje také zpracováváme, protože to tak stanovují právní předpisy a pro oprávněný zájem správce. Vaše osobní údaje začínáme zpracovávat okamžikem vaší registrace do Levitia.

Veškeré zpracované údaje slouží k základnímu poslání Levitio, případně ke zlepšování našich služeb.

Služby Google

Levitio využívá tyto služby Google:

Cílem využívání těchto služeb je propojit informace potřebné ke správě oddílu či střediska s Google účtem. Levitio zpracovává pouze ty údaje z vašeho Google účtu, které přímo souvisejí s činností oddílu či střediska a potřebuje je k poskytnutí kvalitních služeb týkajících se vašeho oddílu či střediska.

Přihlášení pomocí Google účtu

Cílem je zjednodušit uživatelům vstup a používání Levitia. Uživatel tak získá možnost přístupu do Levita bez nutnosti registrace vlastního účtu v Levitiu.

Google Kalendář

Google Kalendář využíváme k synchronizaci akcí vytvořených v Levitiu do vašeho Google Kalendáře. Synchronizace je jednosměrná, informace o akcích se přenášejí z Levitia do Google Kalendáře. Levitio nenačítá existující události ve vašem Google Kalendáři s vyjímkou těch, které tam Levitio v minulosti samo vytvořilo.

Jaká jsou Vaše práva?

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou k realizaci našeho vzájemného vztahu.

Zodpovědnost za zadání a zveřejnění osobních údajů třetích osob

Jste-li činovník střediska či oddílu, pak zodpovědnost za to, že osobní údaje mohou v Levitiu vidět pouze Ti, kteří k tomu mají zákonné právo, přebíráte vy. Toto se týká zejména nastavení či odebrání práv osobám, jež mají informace vidět či tohoto práva pozbyli (např. ukončili činnost, již nejsou rádci, apod.). Stejně tak zodpovídáte za to, že údaje zapsané v Levitiu jsou v souladu se zákonem, tzn. že máte souhlas dané osoby či zákonného zástupce o zadání údajů do Levitia.

Cookies

Na Našich webových stránkách používáme některé nástroje, které nám prostřednictvím cookies pomáhají získávat informace o vaší aktivitě na webových stránkách, či získávat informace například z profilů na sociálních sítích.

Konkrétně využíváme následující nástroje:

Všechny tyto cookies budeme využívat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas při návštěvě webových stránek. Vaši volbu ohledně souhlasu můžete následně kdykoli změnit a souhlas odvolat či udělit. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání měnit nejen prostřednictvím předvoleb na webových stránkách, ale též prostřednictvím předvoleb v prohlížeči. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Budeme vás informovat o změnách

Změní-li se zásadně podmínky zpracování osobních údajů, budeme vás o tom informovat.